Φάκελος τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» στη θέση ‘’Χελώνα ’’ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛOΣ  ΤΡΟΠ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε- ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε