Φάκελος τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,3 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» στη θέση ‘’Πύργος’’ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε