Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής σωλήνων της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ-ΒΟΙΩΤΙΑ-1

Σχολιάστε