Φάκελος για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 211549/24.7.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας “Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε ” στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) Α.Ε.-ΒΟΙΩΤΙΑ- 2

Σχολιάστε