Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ. αρ. 129922/13-06-2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Άνω διάβαση Σ.Σ. Λιανοκλαδίου» για την παράταση της χρονικής ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού οδοποιίας του τεχνικού της άνω διάβασης

ΦΑΚΕΛ. ΤΡΟΠ. ΕΡΓΟΥ- ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε