Φάκελος Ανανέωσης για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή δικτύου διασύνδεσης γραμμής μεταφοράς 150 KV και υποσταθμός (Υ/Σ) 20/150 KV αιολικών πάρκων στη θέση «ΠΕΤΡΑ – ΡΑΧΗ» των Δήμων Κορώνειας και Αλιάρτου στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΕΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ -ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε