Φάκελος Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» στη θέση ‘’ΧΑΛΚΟ’’ Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΕΩΣΗΣ- ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε