Μελέτη Περιβαλλοντικων Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : “Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 400kV, για τη Διασύνδεση του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΣΠΗΕΣΚ) της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Θίσβης”, (ΠΕΤ:2108610219)

ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΛ ΒΟΙΩΤΙΑ..