Εκμετάλλευση μεταλλείου σιδηρονικελίου στη θέση «Ίσωμα» Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας, της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε. (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε