Αριθμός Πρακτικού 7, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Μαρτίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β8Ο17ΛΗ-6Κ6

Σχολιάστε