Αριθμός Πρακτικού 32, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Νοεμβρίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛ107ΛΗ-06Ν-signed