Αριθμός Πρακτικού 22, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Οκτωβρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ

Σχολιάστε