Αριθμός Πρακτικού 17, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΣ4Α7ΛΗ-Τ1Ψ

Σχολιάστε