Αριθμός Πρακτικού 15, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Απριλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0-2

Σχολιάστε