Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαρτίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ