Αριθμός Πρακτικού 1, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις 8ης Ιανουαρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ΞΓΟ7ΛΗ-ΝΘ1

Σχολιάστε