Αποστολή Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου “Συγκοινωνιακός κόμβος στη θέση <<Αγία Παρασκευή >>Δ.Δ. Δροσιάς Δήμου Ανθηδώνος ” στο Δήμο Χαλκιδέων Ν.Ευβοίας

297 23082019ΕΝΤ-ΑΚΡ.ΑΝΤ

Σχολιάστε