ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΤΗΣ 1ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΩΟΚΕ7ΛΗ-ΟΚ4