Αριθμός πρακτικού 30 -πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Οκτωβρίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΛΜ7ΛΗ-01Α-signed