Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24-10-2013 αριθμός πρακτικού 30 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε