Αριθμός πρακτικού 33- πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25ης Νοεμβρίου 2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛ127ΛΗ-6ΧΣ-signed