Υπεύθυνη δήλωση εναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης της “ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής  μονάδας χαμηλής όχλησης της “ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ: 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο