Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης με την επωνυμία “SILK” ΒΕΝΕΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικης Μονάδας Χαλμηλής Όχλησης με την επωνυμία “SILK” ΒΕΝΕΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ &ΣΙΑ ΟΕ”. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σχολιάστε