Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΩ” του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΩ” Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης  τηλ: 2221353414. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε