Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία ” ECO TERRA ABEE” σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “ECO TERRA ABEE” Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353403. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε