Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “AΠΟΣΤΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ” κατά τα οριζόμενα στο Άθρο 19 Παρ. 1 του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας κατά τα οριζόμενα στο Άθρο 19 Παρ. 1 του Ν.3982/2011  ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “AΠΟΣΤΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ” Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης  τηλ: 2221353410. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε