Π.Ε. Φθιώτιδας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) οινοποιείου της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΟΒΑ που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘Χονδρονικόλας’ της Τ.Κ. Μενδενίτσας Δήμου Καμ. Βούρλων της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΩΩΦΛ7ΛΗ-8Δ6--signed--2777