ΠΕ Βοιωτίας: Πρόσκληση για τη χορήγηση τριάντα (30) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικές)

ΑΚΡΙΒΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΕΙΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΠΕ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ