Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ως μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

228349_3581_2021(1)