Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1505/Φ14/916/22-9-2006 άδειας λειτουργίας υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής έτοιμων φαγητών με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ – ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.»

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1505/Φ14/916/22-9-2006 άδειας λειτουργίας υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής έτοιμων φαγητών με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ – ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.»

Σχολιάστε