19η Συνεδρίαση (Τακτική) – (01-12-2022)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση Π.Σ..Σ.Ε. 01.12.2022

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 19ης  συνεδρίασης (Τακτικής) 01.12.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 141 _2022 ΨΕ0Η7ΛΗ-ΡΥ2

Παρουσίαση του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 και Ενημέρωση για την Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2022 6Ι6Υ7ΛΗ-ΚΤΦ

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος : Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», με θέμα : «Αίτημα έκδοσης ψηφίσματος για την αλληλεγγύη στον αγώνα των υγειονομικών και απόσυρσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2022 6ΗΕΚ7ΛΗ-6ΜΞ

«Αίτημα έκδοσης ψηφίσματος για την αλληλεγγύη στον αγώνα των υγειονομικών και απόσυρσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας».