Προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας 12 μηνών για άρση των παρεκκλίσεων από την άδεια εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής και αποθήκευσης βιοκαυσίμων της εταιρείας «ΚΑΤΟΙΛ Α.Ε.Β.Ε.»

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  ανακοινώνει την Προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας 12 μηνών για άρση των παρεκκλίσεων από την άδεια εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής και αποθήκευσης βιοκαυσίμων της εταιρείας «ΚΑΤΟΙΛ Α.Ε.Β.Ε.» . Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε