Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 7 (10-2-2020) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ_signed

Σχολιάστε