Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τη ∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Σχολιάστε