Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση για το έτος 2019 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Φωκίδας (Σ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ-14η 2019, για την 10-12-2019_signed

Σχολιάστε