Πρόσκληση για τη χορήγηση σαράντα τριών (43) συνολικά αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (επαγγελματικές), από την Π.Ε.Ευβοίας.

Η Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με την αριθ΄οικ 4471/14-7-2015 απόφαση (ΑΔΑ:75537ΛΗ-89Δ), πρόκειται να χορηγήσει σαράντα τρεις (43) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2015. Προς τούτο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας από 27-7-2015 έως και 7-8-2015.

 

Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καλαβρή

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ: 2221-3-53512 Fax: 2221353451

e-mail: kalavri.s@evia.pste.gov.gr


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο


 

Σχολιάστε