Πρόσκληση για (θεωρητικές και πρακτικές) εξετάσεις υποψηφίων Τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 4-4-2019

6-2019-ΕΞΕΡΧ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΗΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝΤΕΧΝΙΚΩ

Σχολιάστε