Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Δημόσια Συζήτηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture» του προγράμματος ENPI CBC MED.

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Δημόσια Συζήτηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture» του προγράμματος ENPI CBC MED.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςπρόγραμμα