Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων Συγκολλητών για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β Τάξης και Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β Τάξης (πρακτικό μέρος 14-11-2019)

26-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΠΡΑΚΤΙΚΗΕΞΑΣΚΗΣΗ

Σχολιάστε