Πρόσκληση – Aνακοίνωση της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 60.000 κοτόπουλων πάχυνσης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε