Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας

4577 Προκήρυξη 2019 με ΑΔΑ

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων απο 12/12/2018 έως και τις 19/12/2018

Σχολιάστε