Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας πέντε (5) αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) μετά του απαραίτητου εξοπλισμού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αναλυτική Διακήρυξη

Σχολιάστε