Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο:αναπαραγωγή σχεδίων,εισηγήσεων,ειδικών εκδόσεων και τυπογραφικές εκτυπώσεων,προσκλήσεων,αφισών,βιβλιοδεσία για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: αναπαραγωγή σχεδίων, εισηγήσεων, ειδικών εκδόσεων και τυπογραφικές εκτυπώσεων,προσκλήσεων,αφισών,βιβλιοδεσία για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε