Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2015, αριθμός Πρακτικού 37 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε