Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2014, αριθμός πρακτικού 8 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2014, αριθμός πρακτικού 8 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε