Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2015, αριθμός Πρακτικού 17 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε