Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Αναπτυξιακής Εύβοιας με φορείς και επιχειρήσεις του τουρισμού στο Μαρμάρι.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ADRION 5 SENSES, η Αναπτυξιακή Εύβοιας κάλεσε σε συνάντηση φορείς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό για συζήτηση σχετικά με την Εικόνα, το Όραμα και την Κουλτούρα της Εύβοιας, με στόχο τον μετέπειτα προσδιορισμό του Σήματος (brand) του ADRION 5 SENSES.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συναντήσεων του ξενοδοχείου “Marmari Bay” και από την Αναπτυξιακή Εύβοιας παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος Κούκουζας Ευάγγελος και ο Γενικός Διευθυντής Μαργαρίτης Νικόλαος, μαζί με στελέχη της εταιρίας.

Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και αποτελεί μέρος των δράσεων του έργου που έχει στόχο την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως ένα σημαντικό τουριστικό προϊόν, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη αξιοποίηση και αποτελεσματική προώθησή της Ευβοίας στη λογική του ADRION 5 SENSES.

Το έργο «ADRION 5 SENSES» έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 και, όπως προδίδει και η ονομασία του, αφορά στην οικοδόμηση και προώθηση σήματος της περιοχής της Αδριατικής στον τουρισμό εμπειρίας ικανοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις των τουριστών.

Σχολιάστε