Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 8ης (Ειδικής) συνεδρίασης της 08-9-2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

      Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

      Αποφάσεις της 8ης συνεδρίασης

Σχολιάστε