Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 27ης Απριλίου 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον σχετικό Πίνακα

Αποφάσεις 4ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σχολιάστε