Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 9ης (έκτακτης κατεπείγουσας) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 15ης Οκτωβρίου 2018