Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας_θεμάτων-αποφάσεων 36ης συνεδρίασης 2016

Σχολιάστε